top of page

VZREJNI PREGLED IN TELESNO OCENJEVANJE ZA
BRITANSKE OVČARSKE PASME in OSTALE OVČARSKE IN PASTIRSKE PASME 

(RAZEN NO)


Vzrejna komisija za britanske ovčarske pasme ter ovčarske in pastirske pasme prireja 

2. OKTOBRA 2022
vzrejni pregled in telesno ocenjevanje.


Razpis (klik)

Vzrejna komisija za britanske ovčarske pasme ter ovčarske in pastirske pasme prireja 2. OKTOBRA 2022 jesenski vzrejni pregled in telesno ocenjevanje, na vadbišču KD Domžale, z začetkom ob 10:00. 
 

Prijave se bodo zbirale izključno preko SPLETNE PRIJAVNICE (rok prijave: 26. SEPTEMBER 2022)

 

Zahtevano dokumentacijo iz 6., 7. in 9. je potrebno poslati na naslov: vzrejna.komisija.bop@gmail.com

INFORMACIJE: vzrejna.komisija.bop@gmail.com

(Prosim, ne pišite za informacije, ki so razložene v razpisu!)

Predviden urnik vzrejnega pregleda:

10.00 – 11.30 borderski ovčar

11.30 – 13.00 škotski ovčar, šetlandski ovčar, valižanski ovčar Pembroke & Cardigan

13.00 – 15.00 ostale ovčarske pasme

 

Pogoji za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti:

Veljavna klubska članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za leto 2022. Nečlani plačajo dvojno pristojbino

 1. potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Od prvega cepljenja mora preteči vsaj en mesec, pes pa mora biti cepljen v skladu s slovenskimi predpisi;

 2. pes mora biti čipiran;

 3. veljaven rodovnik KZS oziroma rodovnik druge organizacije z vpisom v slovensko rodovno knjigo SLR, v kolikor je pes uvožen;

 4. starost vsaj 9 mesecev.

Lastnike, ki bodo želeli svoje pse samo telesno oceniti, prosimo, da pridejo na prireditev v skladu z urnikom.

 

Pogoji za udeležbo na vzrejnem pregledu:

Veljavna klubska članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za leto 2022. Nečlani plačajo dvojno pristojbino

 1. Potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Od prvega cepljenja mora preteči vsaj en mesec, pes  mora biti cepljen v skladu s slovenskimi predpisi;

 2. veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v slovensko rodovno knjigo SLR pri uvoženih psih;

 3. osebna knjižica psa, če jo pes ima;

 4. psi morajo biti čipirani; v kolikor je pes tudi tetoviran, mora biti tetovirna številka vpisana v rodovnik;

 5. vzrejna knjižica ali kartonček, če jo pes že ima (psi za podaljšave);

 6. fotokopija telesne ocene najmanj DOBRO (če jo že ima), ki jo je pes pridobil na specialni razstavi v Sloveniji. V kolikor pes nima ustrezne telesne ocene, jo lahko pridobi na dan vzrejnega pregleda ob prijavi na telesno oceno;

 7. slikanje kolkov in komolcev je obvezno za pse pasme border collie,  staro angleški ovčar - bobtail, beli švicarski ovčar, beauceron, briard, flandrijski govedar, belgijski ovčar, avstralski ovčar. Za pasmo škotski ovčar je obvezno slikanje kolkov.

 8. Slikanje mora biti opravljenem pri licenciranem slovenskem veterinarju (http://www.kinoloska.si/sklepi-ksv-kzs/) rentgenogram okostja pa komisijsko odčitan s strani pristojne komisije Veterinarske zbornice Slovenije. Če je bil pes slikan na Veterinarski fakulteti v Zagrebu, mora lastnik psa priložiti potrdilo Veterinarske fakultete, da je bilo slikanje opravljeno pod sedacijo.

 Za ostale pasme se priporoča slikanje kolkov zlasti v naslednjih primerih:

 • če se v vzreji uporabljajo večkrat,

 • za pse pri katerih se na VP ugotovi funkcionalno kakor koli omejeno gibanje, česar ni moč pripisati dokumentirani poškodbi

 • za pse ki so dali že več potomcev z ugotovljeno hujšo obliko displazije (D, E).

  9. Obvezni zdravstveni testi za pridobitev vzrejnega dovoljenja so:

Borderski ovčar  - genetski test za CEA;

Avstralski ovčar – testiranje oči relevantnih testov (HSF4, PRA, CEA);

Škotski ovčar, Avstralski ovčar, Beli švicarski ovčar, Valižanski ovčar Pembroke, Češko Slovaški volčjak – genetski test na DM (Degenerativna Mielopatija);

Valižanski ovčar Pembroke – testiranje na vWd1 (Von Willebrandova bolezen tip 1);

Valižanski ovčar Pembroke – testiranje na prisotnost obolenja EIC (preobremenitveni kolaps).

Za pasmo škotski ovčar se priporoča opravljanje genetskega testa PRA cd2 in CEA.

Lastniki lahko testiranje opravijo v referenčnih laboratorijih (V Sloveniji EVG Molekularna Diagnostika, http://www.eurovetgene.com/, Labokin, Optigen). V primeru, da iz rodovnika psa izhaja, da so starši psa DNA normalni, testiranje živali ni potrebno. Za pse pasme avstralski ovčar je obvezno testiranje oči relevantnih testov s pomočjo OptiGena oz. druge referenčne ambulante. Obveznost opravljanja testa velja tudi za podaljšanje vzrejnih dovoljenj. 
 

10.Najnižja starost psa/psice za udeležbo na VP je 15 mesecev. Izjeme so možne le ob predhodni odobritvi vzrejne komisije.

 

Prijave se bodo sprejemale IZKLJUČNO prek spletne prijavnice SPLETNA PRIJAVNICA (CTRL + klik),   (zadnji rok 4.4.2021)

ZAHTEVANO DOKUMENTACIJO IZ 6., 7. in 9. TOČKE POSLATI PO ELEKTRONSKI POŠTI NA NASLOV:    vzrejna.komisija.bop@gmail.com

 

Sprejemale se bodo samo popolne prijave! Če pes na dan VP nima vseh zahtevanih dokumentov, bo VK izdala vzrejno dovoljenje, ko bo lastnik dostavil vse potrebne dokumente. S prijavo na vzrejni pregled/telesno ocenjevanje se lastnik strinja z objavo podatkov vzrejnega pregleda za kinološke potrebe v glasilu KZS Kinolog, spletni strani kluba in spletni strani Kinološke zveze Slovenije.

Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa, je odgovoren lastnik.

 

INFORMACIJE: mirja.lapanja@gmail.com ali vzrejna.komisija.bop@gmail.com

 

Podaljšava vzrejnih dovoljenj:

Podaljšave vzrejnih dovoljenje po pošti so s 1.1.2018  ukinjene. Za vse pse, ki jim poteče vzrejno dovoljenje pred poletnim vzrejnim pregledom (2022), je obvezna fizična udeležba na spomladanskem vzrejnem pregledu. Vse podaljšave je ravno tako potrebno predhodno prijaviti!

V primeru, da je za podaljšanje potrebno izpolniti pogoje, zapisane v vzrejni knjižici (pregled potomcev), se je treba prijaviti na vzrejni pregled. Za pripeljane potomce, ki se ne bodo udeležili vzrejnega pregleda ali telesne ocene, ni potrebno nikakršno plačilo. Potomci morajo biti stari vsaj 9 mesecev.

 

Plačila pristopa na vzrejni pregled in/ali telesne ocene ter podaljšanje vzrejnega dovoljenja je potrebno OBVEZNO predhodno izvesti na račun:
 

Klub 1, Cesta v Zeleni log 21, 1000 Ljubljana,

TRR: IBAN SI56 6100 0000 6184 970, v rubriki namen plačila vpišite razlog – VP ali TO /VP in TO

Gotovinska plačila na dan prireditve ne bodo mogoča.

 

Cenik storitev ZA ČLANE (po ceniku Kinološke zveze Slovenije).

 • redni vzrejni pregled: 30 €

 • redna telesna ocena: 25 €

 • podaljšanje vzrejnega pregleda: 30 €

 • izredni vzrejni pregled: 60 €

 • izredna telesna ocena: 50 €

NEČLANI MORAJO PLAČATI DVOJNE PRISTOJBINE!

 

V primeru izrednih vzrejni pregledov vse stroške po ceniku KZS (izredni vzrejni pregled, izredna ocena zunanjosti, takse KZS, strokovno delo članov komisije, potni stroški, davčne obveznosti) nosi lastnik psa po predhodnem soglasju VK in KSV KZS.

 

Predviden urnik vzrejnega pregleda:

10.00 – 11.30 borderski ovčar

11.30 – 13.00 škotski ovčar, šetlandski ovčar, valižanski ovčar Pembroke & Cardigan

13.00 – 15.00 ostale ovčarske pasme

 

Prosimo, da se držite urnika in vseh ukrepov NIJZ zahtevanih v času vzrejnega pregleda in PCT, ki se preverja pred vstopom v ring.

 

Vzrejna komisija za ovčarske in pastirske pasme

bottom of page