VZREJNI PREGLED IN TELESNO OCENJEVANJE ZA
BRITANSKE OVČARSKE PASME in OSTALE OVČARSKE IN PASTIRSKE PASME 

(RAZEN NEMŠKI OVČAR)


Vzrejna komisija za britanske ovčarske pasme ter ovčarske in pastirske pasme prireja 

31. MAJA 2020 & 4. OKTOBRA 2020 
vzrejni pregled in telesno ocenjevanje.


Več informacij in prijava na 
JESENSKI VZREJNI PREGLED

4.10.2020

Vsi udeleženci VP naj upoštevajo navodila NIJZ

Razpis v Word dokumentu (klik)

Vzrejna komisija za britanske ovčarske pasme ter ovčarske in pastirske pasme prireja 4. OKTOBRA 2020 jesenski vzrejni pregled in telesno ocenjevanje, na vadbišču KD Domžale, z začetkom ob 10:00. 
 

Prijave se bodo zbirale preko SPLETNE PRIJAVNICE (rok prijave: 29. SEPTEMBER 2020)

 

V primeru izpolnjene spletne prijavnice in poslane zahtevane dokumentacije iz 10. točke na elektronski poštni naslov vzrejna.komisija.bop@gmail.com , vam ni potrebno izpolnjevati vzrejnega lista in dokumentacije pošiljati po navadni pošti. 

Predviden urnik vzrejnega pregleda:

10:00 - 11:30 Borderski ovčar
11:30 - 13:00 Škotski ovčar, Šetlandski ovčar, Valižanski ovčar, Pembroke & Cardigan

13:00 - 15:00 Ostale ovčarske pasme


Pogoji za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti:

 1. potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Od prvega cepljenja mora preteči vsaj en mesec, pes pa mora biti cepljen v skladu s slovenskimi predpisi;

 2. pes mora biti čipiran;

 3. veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za leto 2020. Nečlani plačajo dvojno pristojbino;

 4. Veljaven rodovnik KZS oziroma rodovnik druge organizacije z vpisom v slovensko rodovno knjigo SLR, v kolikor je pes uvožen; 

 5. starost vsaj 9 mesecev.
   

Lastnike, ki bodo želeli svoje pse samo telesno oceniti, prosimo, da pridejo na prireditev v skladu z urnikom. 
 
Pogoji za udeležbo na vzrejnem pregledu

Nečlani plačajo dvojno pristojbino

 1. Potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Od prvega cepljenja mora preteči vsaj en mesec, pes pa mora biti cepljen v skladu s slovenskimi predpisi;

 2. veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v slovensko rodovno knjigo SLR pri uvoženih psih;

 3. osebna knjižica psa, če jo pes ima

 4. psi morajo biti čipirani; v kolikor je pes tudi tetoviran, mora biti tetovirna številka vpisana v rodovnik;

 5. vzrejna knjižica ali kartonček, če jo pes že ima (psi za podaljšave);

 6. fotokopija telesne ocene najmanj DOBRO (če jo že ima), ki jo je pes pridobil na slovenski razstavi ali telesnem ocenjevanju pri slovenskem sodniku. V kolikor pes nima ustrezne telesne ocene, jo lahko pridobi na dan vzrejnega pregleda ob prijavi na telesno oceno;

 7. slikanje kolkov in komolcev je obvezno za pse pasme border collie, bobtail, beli švicarski ovčar, beauceron, briard, flandrijski govedar in avstralski ovčar. Slikanje kolkov in komolcev je priporočljivo za pasme škotski ovčar, pikardijski ovčar in pirenejski ovčar. Slikanje mora biti opravljenem pri licenciranem slovenskem veterinarju (http://www.kinoloska.si/sklepi-ksv-kzs/) rentgenogram okostja pa komisijsko odčitan s strani pristojne komisije Veterinarske zbornice Slovenije.

  Za ostale pasme se priporoča slikanje kolkov zlasti v naslednjih primerih:

 • če se v vzreji uporabljajo večkrat,

 • za pse pri katerih se na VP ugotovi funkcionalno kakor koli omejeno gibanje, česar ni moč pripisati dokumentirani poškodbi

 • za pse ki so dali že več potomcev z ugotovljeno hujšo obliko displazije (D, E).

 

  8. Genetski pregled oči na CEA je obvezen za pse pasme borderski ovčar. Za pasmo škotski ovčar se priporoča opravljanje genetskega testa PRA cd2 in CEA. Lastniki lahko testiranje opravijo v referenčnih laboratorijih (V Sloveniji EVG Molekularna Diagnostika, http://www.eurovetgene.com/, Labokin, Optigen). V primeru, da iz rodovnika psa izhaja, da so starši psa CEA DNA normalni, testiranje živali ni potrebno. Za pse pasme avstralski ovčar je obvezno testiranje oči relevantnih testov s pomočjo OptiGena oz. druge referenčne ambulante. Obveznost opravljanja testa velja tudi za podaljšanje vzrejnih dovoljenj. 

  9. Najnižja starost psa/psice za udeležbo na VP je 15 mesecev. Izjeme so možne le ob predhodni odobritvi vzrejne komisije. 

 

Belgijski ovčarnatančnejši pogoji za pristop bodo znani po izvedenem delnem zboru sodnikov. Dodatni pogoji bodo objavljeni na spletni strani Kluba 1 – Slovenskega kluba za ovčarske in pastirske pasme (https://www.sloklub1.com/).


Prijava na vzrejni pregled vsebuje izpolnjen vzrejni list (najdete ga na spletnem naslovu http://www.kinoloska.si/obrazci), kopijo rodovnika, kopijo telesne ocene oziroma ocene z razstave, zahtevane zdravstvene izvide ter potrdilo o plačilu. Na vzrejnem listu, prosim, izpolnite podatke o vašem psu/psici ter vaše osebne podatke. Za pristop samo na telesno oceno pošljite kopijo rodovnika in potrdilo o plačilu. Sprejemale se bodo samo popolne prijave! Če pes na dan VP nima vseh zahtevanih dokumentov, bo VK izdala vzrejno dovoljenje, ko bo lastnik dostavil vse potrebne dokumente. S prijavo na vzrejni pregled/telesno ocenjevanje se lastnik strinja z objavo podatkov vzrejnega pregleda za kinološke potrebe v glasilu KZS Kinolog, spletni strani kluba in spletni strani Kinološke zveze Slovenije. 


Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa, je odgovoren lastnik.

 

V primeru, da prijave ne morete poslati prek spleta, lahko prijave pošljete po navadni pošti, najpozneje do 27. SEPTEMBRA 2020 na naslov: 

 
BRITANSKE OVČARSKE PASME: Mirja LAPANJA, Marice Kovačeve 19, 1000 Ljubljana 
OSTALE OVČARSKE PASME: Katja KRAJNC, Prešernova 32, 9250 Gornja Radgona 
Prijav ne pošiljajte s priporočeno pošto! 


 

INFORMACIJE:  mirja.lapanja@gmail.com ali vzrejna.komisija.bop@gmail.com 
 
Podaljšava vzrejnih dovoljenj: 


Podaljšave vzrejnih dovoljenje po pošti so s 1.1.2018  ukinjene. Za vse pse, ki jim poteče vzrejno dovoljenje pred jesenskim vzrejnim dovoljenjem (2019), je obvezna fizična udeležba na pomladanskem vzrejnem pregledu. V nasprotnem primeru bo podaljšava možna šele na jesenskem vzrejnem pregledu. Vse podaljšave je ravno tako potrebno predhodno prijaviti! 
V primeru, da je za podaljšanje potrebno izpolniti pogoje, zapisane v vzrejni knjižici (pregled potomcev), se je treba prijaviti na vzrejni pregled. Za pripeljane potomce, ki se ne bodo udeležili vzrejnega pregleda ali telesne ocene, ni potrebno nikakršno plačilo. Potomci morajo biti stari vsaj 9 mesecev. Plačila pristopa na vzrejni pregled in/ali telesne ocene ter podaljšanje vzrejnega dovoljenja je potrebno OBVEZNO predhodno izvesti na račun Slovenskega kluba za britanske ovčarske pasme, TRR: IBAN SI56 6100 0000 6184 970, v rubriki namen plačila vpišite razlog. Gotovinska plačila na dan prireditve ne bodo mogoča. 
 
Cenik storitev (po ceniku Kinološke zveze Slovenije):

 

 1. redni vzrejni pregled: 20,40 €

 2. redna telesna ocena: 17,90 €

 3. podaljšanje vzrejnega pregleda: 20,40 €

 4. izredni vzrejni pregled: 37,70 €

 5. izredna telesna ocena: 32,70 €

 
V primeru izrednih vzrejni pregledov vse stroške po ceniku KZS (izredni vzrejni pregled, izredna ocena zunanjosti, takse KZS, strokovno delo članov komisije, potni stroški, davčne obveznosti) nosi lastnik psa po predhodnem soglasju VK in KSV KZS. 
  

Copyright © 2019 by Mark Peter Zoran & KLUB 1 - SLOVENSKI KLUB ZA OVČARSKE IN PASTIRSKE PASME