SPECIALNA KLUBSKA RAZSTAVA ZA PASME FCI 1

 SPECIAL CLUB SHOW FOR FCI 1 BREEDS

CAC SLO - CH SLO

19. 4. 2020 / 14.00 h
KD Maribor, Dajnikova 4, Maribor

 

 PRIJAVNICA / APPLICATION FORM

1. Rok za prijavo / 1st application deadline: 20. 3. 2020

Zadnji rok prijave / Last entry deadline: 10.4.2020

PROGRAM:
18. 4. 2020              CACIB Maribor / www.dogshow-maribor.org 
19. 4. 2020              CACIB Pohorje / 
www.dogshow-maribor.org 
19. 4. 2020              SPECIALTY SHOW / www.sloklub1.com 

SODNIKI / JUDGES:
 

Mirja Lapanja (SI)
Britanske ovčarske pasme / British Sheepdogs

Katja Krajnc (SI)
Ostale pasme / Rest of Breeds

 

 

POMEMBNA OPOZORILA!

Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom priznanim od FCI. Razstavljavci morajo imeti s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. Organizator si pridržuje pravico zamenjave sodnika. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave. S prijavo na razstavo razstavljalci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Obveza plačila prijavnine obstoji ne glede na to, ali je bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne.

VETERINARSKA DOLOČILA
Razstavljavci morajo imeti za pse veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini.

 

IMPORTANT NOTES!
Only the dogs with FCI pedigree may be shown. The original pedigree is to be available at the exhibition. Sick dogs can not take par at the show. All dogs should be kept on leash at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages caused by his/her dog(s) at the exhibition. It is the exhibitor´s responsibility to present in due  time his/her dog(s) by the catalogue numbers at the ring. The organizer reserves the right to substitute the judge. Exhibitor´s complaints will be dealt with during the show only. By signing the registration form, exhibitors accept to conform to the Cynological Association of Slovenia Bylaws on Exhibitiong. The registration fee is to be settled regardless whether the regisered dog is shown or not.

VETERINARY REGULATIONS
Exhibitors must present a valid certificate for vaccination against rabies.

 

NAZIVI / TITLES

Po razredih / By Classes:

 

 • Najlepši mladič pasme / Best Baby of Breed

 • Najlepši najmlajši pasme / Best Puppy of Breed

 • Najlepši mladi pasme / Best Junior of Breed

 • Najlepši veteran pasme / Best Veteran of Breed

 • Najlepši pes pasme / Best of Breed

 

 • Najlepši mladič razstave, 1. 2. 3.  / Baby BIS, 1. 2. 3.

 • Najlepši najmlajši razstave, 1. 2. 3.  / Puppy BIS, 1. 2. 3.

 • Najlepši veteran razstave, 1. 2. 3.  / Veteran BIS, 1. 2. 3.

 • Najlepši par razstave, 1. 2. 3. / Best Brace, 1. 2. 3.

 • Najlepša vzrejna skupina, 1. 2. 3. / Best Breeding Group, 1. 2. 3.

 • Najlepši mladi pes razstave, 1. 2. 3.  / Junior BIS, 1. 2. 3.  

 • Najlepši pes razstave, 1. 2. 3. / Best in Show, 1. 2. 3.

 

Prenočišča / Accomodations
www.booking.com

 

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV: Razstavljavec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi.

 

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE: The exhibitors agree that the show organizer processes and uses the collected personal data for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show photo material.

Copyright © 2021 by Mark Peter Zoran & KLUB 1 - SLOVENSKI KLUB ZA OVČARSKE IN PASTIRSKE PASME